Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO  www.napisyweselne.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony i sklepu internetowego znajdującego się pod adresami www.napisyweselne.pl
Administratorem oraz operatorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest:

OliWood Łukasz Pudelski

26-600 Radom ul. Czysta 1/1

NIP: PL7962788650

 

 1. Sposób zbierania danych osobowych.

  Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym www.napisyweselne.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych on-line, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez administratora strony w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego www.napisyweselne.pl.

 

 1. Zakres zbieranych danych osobowych.

  1. Dane kupujących — Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy www.napisyweselne.pl będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki.
  2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email — W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.
  3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie i sklepie internetowym www.napisyweselne.pl — Podczas wizyty system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, urządzeniu z jakiego użytkownik korzysta (komputer, smartfon, tablet), źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

 

 1. Cel zbierania danych.

  1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym przeprowadzenia transakcji kupna za pośrednictwem sklepu internetowego www.napisyweselne.pl.
  2. Adres email wpisany w formularzu zamówienia produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.
  3. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z administratorem sklepu internetowego www.napisyweselne.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  4. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora strony internetowej www.napisyweselne.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora sklepu internetowego www.napisyweselne.pl będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w sklepu internetowego. Jeżeli kupujący wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu.
Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez odbiorcę. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl podejmą działania windykacyjne. Administrator sklepu internetowego www.napisyweselne.pl pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 

 1. Kontakt

Operator sklepu internetowego www.napisyweselne.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms.

 

 1. Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl. e-mailem na adres: napisyweselne@gmail.com

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi sklepu internetowego www.napisyweselne.pl e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora strony i sklepu internetowego w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

 

 1. Pliki cookies.

  Operator strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników na stronie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu www.napisyweselne.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 

 1. Zabezpieczenie danych.

  Administrator strony i sklepu internetowego www.napisyweselne.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator sklepu internetowego www.napisyweselne.pl zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie administratora.

Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Odpowiedzialność.

  Administrator strony i sklepu internetowego www.napisywelne.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora strony i sklepu internetowego www.napisywelne.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
Na stronie i w sklepie internetowym www.napisywelne.pl mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator strony i sklepu internetowego www.napisywelne.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 

 1. Dane podmiotu zbierającego dane.

  Podmiotem zbierającym dane jest Administrator strony i sklepu internetowego www.napisywelne.pl. jest OliWood Łukasz Pudelski ul. Czysta 1/1, 26-600 Radom NIP PL796-278-86-50.

 1. Zmiany w polityce prywatności.

  Administrator strony i sklepu internetowego www.napisywelne.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.napisyweselne.pl.

0

Your Cart